சாம்சுங் நிறுவனத்தின் புதிய Galaxy S Duos 2 (samsung galaxy s duos 2) மாடல் பற்றிய தகவல்கள் தற்போது இணையதளத்தில் கசிந்துள்ளன.   இதன்படி  சாம்சுங் நிறுவனத்தின் புதிய Galaxy S Duos 2 (samsung galaxy s duos 2)மாடல்...
Continue Reading »