உங்கள் தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட திறமைகளை இந்த உலகிற்கு வெளிப்படுத்த வேண்டுமா? நவீன தொழில்நுட்பம் மூலம் மக்களை சென்றடைய வேண்டுமா?

 

உங்களுக்காக பின்வரும் சேவைகள் செய்து தருகிறேன்:

 

1.       Website Development

2.       Website Maintenance

3.       WordPress Development

4.       SEO (Search Engine Optimization)

5.       Online Advertising & Marketing   

 

 தொடர்பு கொள்ளுங்கள்:  கணினி தமிழன் சக்தி – 96009 52925