பிரதமர் மோடியின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்த இந்தியாவின் 100 ரயில் நிலையங்களில் இலவச வை-பை வசதி அளிக்கும் திட்டத்தின் முதல்ப்படியாக மும்பை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் முழுவதும் இலவச வை-பை பயன்படுத்தும் திட்டம் இன்று செயல்ப்பாட்டுக்கு...
Continue Reading »