மைக்ரோசாப்ட்டின் புகழ்ப்பெற்ற ஆபீஸ் சாப்ட்வேர், விண்டோஸ் ஓஸ் போன்றவற்றிக்கு முன்னதாக உள்ள ஓஸ் தான் எம்.ஸ். டாஸ். பில்கேட்ஸ் உருவாக்கிய எம்.ஸ். டாஸ் என்பதை விட பில்கேட்ஸை உருவாக்கிய எம்.ஸ். டாஸ் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. எம்.ஸ். டாஸ்....
Continue Reading »