வருங்காலம் – மொபைல் காலம் என்பதை தெளிவாக புரிந்துகொண்ட ப்ளிப்கார்ட். இன்னும்  சில நாட்களில் தனது இணையதளத்தை மூடிவிட்டு மொபைல் ஆப் மூலம் மட்டுமே செயல்பட் உள்ளது என்று அவர்களே தெரிவித்து விட்டர்ர்கள். இதனால் தனது ப்ளிப்கார்ட்  ஆப்பை வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள்...
Continue Reading »