இந்திய ஆன்லைன் சந்தை போன் விற்ப்பனையில் ப்ளிப்கர்ட் தளத்துடன் இணைந்து தனது Moto G, Moto E போன்கள் மூலம் ஒரு புரட்சியை ஏற்ப்படுத்திய நிறுவனம் மோடோரோலா.கடந்த ஆண்டு மோடோரோலா நிறுவனம் ஆன்லைன் மூலம் அதிகமாக 25 லட்சம் போன்களை ஒரு குறிப்பிட்ட...
Continue Reading »